Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 18/05/2017 Ruim 200 kinderen nemen deel aan Lions-fortenbouw Woensdagnamiddag hebben ruim tweehonderd kinderen zich kunnen uitleven op het strand van Blankenberge. Ze namen deel aan de inmiddels zesde editie van de Fortenbouw Wedstrijd georganiseerd door de Lions Club Blankenberge. Ruim 200 kinderen nemen deel aan Lions-fortenbouw

De Fortenbouw Wedstrijd is één van de jaarlijks terugkerende sociale acties van Lions Club Blankenberge. De kosten voor dit alles, het inleggen van autobussen en dergelijke wordt gedragen door de service club.

Lees verder
Blankenberge: 17/05/2017 Realisatie volkstuintjes bijna in zicht ... Tijdens het schepencollege van 16 mei werd de gunning voor de aanleg van de volkstuintjes goedgekeurd. De firma met de meest gunstige voorwaarden kreeg de opdracht toegewezen. Realisatie volkstuintjes bijna in zicht ...

De aanbesteding van de terreinaanleg en de tuinbergingen voor de volkstuintjes in de Bijsterveldstraat zijn afgerond. De aanvang van het project werd reeds meerdere malen bijgesteld, mede door de vertraging in de behandeling van de bouwvergunning bij het departement Omgeving in Brugge. Het voorziene budget van 55.000 euro werd overigens ook opgetrokken naar 65.000 euro.

Lees verder
Blankenberge: 17/05/2017 Ontwerper voor nieuw zwembad mét gevechtssportzaal Björn Prasse De gunning van het project voor het nieuwe zwembad, gevechtssportzaal en de omgeving werd in het college van 16 mei goedgekeurd. De ontwerper zal nog voor de zomer starten met de opmaak van een ontwerp voor het zwembad.

Schepen voor Openbare Gebouwen Björn Prasse: "Na het bekijken van de offertes en een onderhandelingsronde werd de economisch meest gunstige bieder gekozen. Zij verbinden zich overigens ook tot de kortste termijn voor de uitvoering van de ontwerpopdracht. De aanduiding gebeurt onder voorbehoud van de goedkeuring door het directiecomité secundaire diensten van Farys die deze procedure voor de stad Blankenberge heeft begeleid."

Lees verder
Blankenberge: 16/05/2017 Blankenberge hijst de regenboogvlag Op woensdag 17 mei worden er verspreidt over 120 landen acties georganiseerd om aandacht te vragen voor de discriminatie van holebi's en transgenders. 99% van de Brusselse en Vlaamse gemeenten doen hier dit jaar aan mee, en voor het eerst ook Blankenberge! Blankenberge hijst de regenboogvlag

In Jeugdhuis de Leute zal je gedurende de middag en avond terechtkunnen voor een boeiende babbel rond het thema en een drankje. "Als jeugdhuis vinden we het belangrijk om alles en iedereen open-minded te benaderen, daarom doen we ook mee aan deze actie", zegt Steven Arents, uitvoerend bestuurder Jeugdhuis De Leute.

Lees verder
Blankenberge: 16/05/2017 Eerste sectorale mini-EBO ondertekend in Blankenberge Vanmorgen in Hotel Alfa Inn in Blankenberge heeft Vlaams minister van energie Bart Tommelein samen met Horeca Vlaanderen de eerste sectorale energiebeleidsovereenkomst (mini-EBO) gelanceerd. Het Vlaams energieagentschap voorziet hiermee de Vlaamse horecasector van middelen om in twee jaar tijd duizend horecazaken te begeleiden naar een betere energie-efficiëntie. Eerste sectorale mini-EBO ondertekend in Blankenberge

Sinds 2014 worden er vanuit de Vlaamse overheid energiebeleidsovereenkomsten aangeboden aan grote bedrijven met als doel ze structureel energie-efficiënter te maken. Om ook de kleinere bedrijven op het goede spoor te zetten voorziet de Vlaamse overheid voor een periode van twee jaar nu ook middelen voor de horecasector.

Lees verder
Driemaal uitverkochte zaal voor 'J3#gD' Blankenberge: 15/05/2017 Driemaal uitverkochte zaal voor 'J3#gD' Een groep enthousiaste leerlingen van Sint-Jozef Sint-Pieter uit Blankenberge bracht voor het eerst een toneelvoorstelling op school. Het thema 'generatieconflict' bleek meteen een schot in de roos.

'De jeugd van tegenwoordig ...', 'In mijnen tijd ...', 'Vroeger ...'. Stuk voor stuk uitspraken die we allemaal weleens te horen kregen of zelf al eens in de mond durven te nemen.

Een enthousiaste groep leerlingen van Sint-Jozef Sint-Pieter uit Blankenberge probeerde om het generatieconflict tussen jong en oud op te lossen met een toneelstuk ...

Lees verder
Uniek STE@M-project in GO! Blankenberge Blankenberge: 09/05/2017 Uniek STE@M-project in GO! Blankenberge Maandag 8 mei op de Maerlant-campus en in de basisschool Zilvermeeuw waren leerlingen van 2,5 tot 18 jaar aan de slag met het gegeven 'Wat als de dijken breken' in een STE@M-project in workshops gericht op hun eigen leeftijd. STE@M staat voor Science, Technology, Engineering, @rts & design for living, Mathematics.

Bedoeling van het STE@M-project was dat de verschillende onderdelen op een geïntegreerde manier werden aangeboden aan leerlingen en dat ze via onderzoeksopdrachten werden uitgedaagd om hun eigen talenten aan te spreken, dit om hun eigen kunnen en inzichten naar een hoger niveau te tillen.

Lees verder
Blankenberge: 06/05/2017 Ministerieel bezoek op Maerlant Campus Sinds 1 september 2016 is het Maerlant Atheneum Blankenberge gestart met een nieuwe module 'Ondernemen en ICT' voor de leerlingen van de eerste graad. De twee lesuren per week worden gegeven door leerkracht Andy Gevaert. Vrijdag jongstleden echter moest hij zijn plaats voor de klas afstaan aan Vlaams minister Philippe Muyters, bevoegd voor werk, economie, innovatie en sport. Ministerieel bezoek op Maerlant Campus

Eerder dit jaar namen de enthousiaste leerlingen van de nieuwe module 'Ondernemen en ICT' deel aan een wedstrijd georganiseerd door VOKA in het kader van Open Bedrijvendag. Bedoeling was dat ze met de klas een bedrijf bezochten, er een mooie verslag van maakten en er een in het oog springende klasfoto bijvoegden. De leerlingen van het 1Ae van het Maerlant Atheneum wonnen met glans de wedstrijd. Ze werden daar afgelopen vrijdag op school op een uitzonderlijke manier voor beloond.

Lees verder
Blankenberge: 08/05/2017 Erasmus+ project Unity in Diversity Van 7 tot en met 14 mei is de campus Sint-jozef Sint-Pieter in Blankenberge gastschool voor een uitwisselingsproject tussen zes Europese landen. Erasmus+ project Unity in Diversity

Samen met de collega's uit Duitsland, Italië, Luxemburg, Spanje en Zweden werkt de Blankenbergse school een week met leerlingen van 5 Ecw-Emt en Lmt aan het project Unity in Diversity.

Elk land focust in de loop van drie jaar op een programma om beter om te gaan met diversiteit tussen jongeren. De invalshoek kan velerlei zijn ... sport, kunst enzovoort. De Sint-Jozef Sint-Pieter campus in Blankenberge bekijkt hoe ze via IT kan bijdragen tot een betere integratie op school.

Lees verder
Ondanks terrorisme uitstekende cijfers voor jeugdherberg De Wullok Blankenberge: 05/05/2017 Ondanks terrorisme uitstekende cijfers voor jeugdherberg De Wullok Uit de cijfers van het jaarverslag van de vzw Vlaamse Jeugdherbergen blijkt dat de Jeugdhostels in België vorig jaar zwaar geleden hebben als gevolg van de terroristische aanslagen in ons land. Ondanks alles behaalde de Blankenbergse Jeugdherberg De Wullok een fiere 3de plaats in de ranking qua bezettingsgraad. Enkel Gent en Antwerpen doen beter.

De gevolgen van het terrorisme vorig jaar lieten zich merkbaar voelen bij de vele jeugdherbergen in ons land. Dit kan worden opgemaakt uit het nieuwe jaarverslag van de vzw Vlaamse Jeugdherbergen waartoe ook de Blankenbergse jeugdherberg De Wullok is aangesloten.

Lees verder
Websites stad Blankenberge worden vernieuwd Blankenberge: 04/05/2017 Websites stad Blankenberge worden vernieuwd Met het oog op een toekomstige eenmaking van Stad en OCMW heeft het stadsbestuur van Blankenberge besloten om de huidige websites op elkaar af te stemmen. De nieuwe stadswebsite zal ontworpen worden om de burger en de specifieke doelgroepen zo snel en zo efficiënt mogelijk van dienst te zijn.

Schepen van Informatica Björn Prasse: "De focus van de nieuwe website van Stad en OCMW ligt vooral op de gebruiksvriendelijkheid, de structuur, de klantgerichtheid en de interactiviteit. Helder en beter informeren en een uitgebreid e-loket staan mee voorop..."

Lees verder
Blankenberge: 03/05/2017 Blankenberge pakt uit met vernieuwde speelpleinen Zaterdag jongstleden zijn de twee vernieuwde speelpleinen 't Veermeer en De Leutegoart officieel geopend. Beide speelpleinen kregen een volledige make-over en werden voorzien van duurzame speeltoestellen. Kostenplaatje, 50.000 euro per speelplein. Wijkspeelplein 't Veermeer

Het stadsbestuur die de kaart getrokken heeft om te investeren in gemakkelijk te onderhouden speelpleinen, geconcentreerd per wijk waar sociale controle aanwezig is, heeft zaterdag de eerste twee heringerichte wijkspeelpleinen 't Veermeer en De Leutegoart officieel geopend.

Lees verder
Blankenberge: 03/05/2017 Nieuwe look voor strandvuilnisbakken Nieuwe look voor strandvuilnisbakken Begin april lanceerde de stad Blankenberge een oproep tot kandidatuurstelling om de afvalrecipiënten op ons strand en de zeedijk te verfraaien. Het Sea Life Center Blankenberge ging de uitdaging aan en werkte een voorstel met zeehondenvisuals uit.

"De oproep had een tweeërlei karakter", zegt schepen van milieu en openbare reinheid", Björn Prasse. "Enerijds is het de bedoeling om ze wat op te leuken, maar anderzijds ook om te sensibiliseren en volwassenen en kinderen aan te sporen om ze te gebruiken."

Lees verder
Coast Tour schenkt 300 euro aan Blankenberge for Duchenne Blankenberge: 02/05/2017 Coast Tour schenkt 300 euro aan Blankenberge for Duchenne Naar goede gewoonte werd op 1 mei de jaarlijkse Coast Tour georganiseerd in Blankenberge. De inmiddels 21ste editie van het motortreffen werd opnieuw gereden voor het goede doel. De opbrengst dit jaar ging naar het mountainbiketeam 'Blankenberge for Duchenne'.

De deelnemers aan Coast Tour kregen een uitgestippelde traject voorgeschoteld van om en nabij de 175 kilometer. De startplaats vond zoals gewoonlijk plaats bij Joris Sport. Na de rit kwamen de motards samen aan café Willem Tell. Het opkomst voor de 21ste editie van het motortreffen lag met 182 deelnemers beduidend lager dan vorig jaar, maar dat had zijn reden volgens organisator Marino Marysael.

Lees verder
15 jaar gehandicaptenadviesraad werpt zijn vruchten af Blankenberge: 02/05/2017 15 jaar GAR werpt zijn vruchten af Zaterdag jongstleden werd in het dienstencentrum De Bollaard met een 60-tal aanwezigen 15 jaar gehandicaptenadviesraad gevierd. De raad die zich inzet voor een toegankelijk Blankenberge, met als voorzitter Herman Laekeman, heeft de voorbije jaren heel wat werk verzet.

De Gehandicaptenadviesraad, kortweg GAR, is opgericht in 2002. Het doel van de GAR bestaat in het scheppen van een kader om een gehandicaptenbeleid in onze stad uit te bouwen op alle manieren die zij daartoe nuttig acht. Dit gebeurt door eigen initiatieven uit te bouwen van diverse aard, adviezen formuleren en bestaande initiatieven ondersteunen en coördineren. Voorzitter en drijvende kracht achter de GAR is Herman Laekeman.

Lees verder
Blankenberge: 02/05/2017 Blankenberge rijft subsidie binnen voor nieuw zwembad Op voorstel van Vlaams minister van sport Philippe Muyters investeert de Vlaamse Regering opnieuw 10 miljoen euro in zwembaden. Stad Blankenberge die een ijzersterk dossier indiende haalt 489.900 euro binnen voor de bouw van haar nieuw zwembad.

Door de grote vraag naar kwalitatief zwemwater lanceerde minister Muyters in juni vorig jaar opnieuw een oproep naar steden en gemeenten voor het indienen van een dossier. De uitnodiging leverde in totaal 37 initiatieven op waarvan er 10 nieuwbouw- en 15 renovatieprojecten werden weerhouden.

Lees verder
Blankenberge: 02/05/2017 Vernieuwde Scharebrugwijk feestelijk ingewandeld Zaterdag jongstleden onder een stralend lentezonnetje is de vernieuwde Scharebrugwijk, in de volksmond de Viswijk, feestelijk ingewandeld. De totaalrenovatie die startte halfweg september 2015 heeft de sociale woonwijk uit de jaren '80 een grondige facelift gegeven. Vernieuwde Scharebrugwijk feestelijk ingewandeld

De Scharebrugwijk, één van de eerste sociale woonwijken in onze stad, kreeg een totaal nieuw karakter. Bij het uittekenen van de plannen is vooral rekening gehouden met het veiligheidsgevoel en het comfort van de bewoners.

Lees verder
Brouwerij B trakteert vier flesjes gerstenat Blankenberge beschikt sinds 2016 na vele jaren opnieuw over een eigen brouwerij. Achter het verhaal zitten Jan De Soete, zijn broer Pieter en zijn schoonzus Julie Geldhof. Om hun prille Brouwerij B meer bekendheid te geven pakken ze via de Krant van Blankenberge vanaf nu elke maand uit met een prijsvraag waarbij de lezers een pakketje met vier flesjes van hun eigen gerstenat kunnen winnen. Brouwerij B trakteert vier flesjes gerstenat

Om de vier flesjes van het heerlijk 'Real Love' biertje van Brouwerij B in de wacht te kunnen slepen is het de bedoeling dat je kunt raden waar we onlangs deze foto hebben genomen ...

Lees verder
Blankenberge: 30/04/2017 Blankenberge Sport tegen Kanker De Doorzetters, een groep vrienden die zich sedert 2012 inzet voor Kom op tegen Kanker, organiseren voor de eerste maal in onze stad 'Blankenberge Sport tegen Kanker'. Blankenberge Sport tegen Kanker

De Doorzetters nemen tijdens het hemelvaartweekend met zes teams voor de vijfde maal deel aan de 1.000 kilometer Kom op tegen Kanker. Per team moet er 5.000 euro startgeld worden overgemaakt. Een aanzienlijk bedrag dat De Doorzetters jaarlijks opnieuw proberen bijeen te krijgen door het organiseren van allerlei acties.

Lees verder
Blankenberge: 28/04/2017 Nieuw traject voor de Centrumbus De Centrumbus waarvoor de stad Blankenberge elk jaar 100.000 euro moet ophoesten krijgt vanaf 1 juli 2017 een nieuwe reisroute. In samenspraak met de vervoersmaatschappij De Lijn werd het traject geoptimaliseerd. Nieuw traject voor de Centrumbus

De voorbije maanden heeft het stadsbestuur het traject herbekeken naar aanleiding van een aantal opmerkingen en aanbevelingen aangekaart door gebruikers van de Centrumbus. Daarnaast werden op verschillende tijdstippen tellingen uitgevoerd om te bekijken waar de drukste en minder frekwent gebruikte stopplaatsen zijn. Op dit moment telt de Centrumbus op het grondgebied Blankenberge/Uitkerke 17 stopplaatsen. In het nieuw traject worden twee van deze haltes geschrapt en vervangen door nieuwe locaties.

Lees verder
Kindergemeenteraad pleit voor fietsvriendelijke stad Blankenberge: 26/04/2017 Kindergemeenteraad pleit voor fietsvriendelijke stad Het voorbije werkjaar heeft de kindergemeenteraad gewerkt rond het in de kijker plaatsen van speelpleinen en het bepalen van een veilige fietsroute tussen de speelpleinen. De bevindingen werden in een lijvig adviesdocument gegoten en op de laatste zitting van de kindergemeenteraad overhandigd aan het college van burgemeester en schepenen.

De leden van de kindergemeenteraad hebben zich tijdens de voorbije maanden vooral gebogen over het in kaart brengen van een veilige fietsroute tussen de verschillende wijkspeelpleinen in onze stad. In februari werd een traject uitgewerkt tussen De Speurneuze, 't Veermeer, De Leutegoart en De Vitamine ...

Lees verder
Blankenberge: 22/04/2017 Jaarabonnement zwemmen nu de helft goedkoper In het kader van het subsidiedossier voor het nieuw te bouwen zwembad in Blankenberge heeft de stad Blankenberge een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente De Haan-Wenduine. Het samenwerkingsverband heeft er onder meer toe geleid dat een jaarabonnement een flink stuk goedkoper wordt in Blankenberge. Jaarabonnement zwemmen nu de helft goedkoper

Zowel het Wielingenbad in De Haan-Wenduine als het Farys-Noordzeebad in Blankenberge kennen een drukke bezetting. Beide zwembaden hebben een specifieke eigenheid waardoor de samenwerking en het afstemmen van het beleid resulteert in een groter aanbod van beschikbare uren, een efficiëntere invulling van de zwemwateroppervlakte en een ruimere keuze voor de klanten om van beide zwembaden gebruik te maken.

Lees verder
Blankenberge: 22/04/2017 Zorgzame handelaars gebundeld in handige infobrochure Zorgzame handelaars gebundeld in handige infobrochure Vorig jaar in juni hebben 32 lokale handelaars van Blankenberge hun handtekening gezet onder het convenant 'Zorgzame Handelaar'. Met het ondertekenen van het charter engageren zij zich voor een verregaande dienstverlening naar de klant toe die minder mobiel is of om tal van redenen niet meer tot in de handelszaak kan geraken. Om het de klant nog gemakkelijker te maken is er nu ook een handige informatiebrochure uitgebracht.

Anderhalf jaar geleden opperde schepen van middenstand Daphné Dumery het idee om de vergrijzing aan onze kust niet enkel te zien vanuit het oogpunt van de zorg maar ook als een opportuniteit op economisch vlak. Vanuit de Middenstandsraad werd daar meteen enthousiast op gereageerd en er werd een werkgroep opgericht met Tina Farina als voorzitter.

Lees verder