Krant van Blankenberge | Politiek
Blankenberge: 17/05/2017 Verontwaardiging alom over annulatieverzekering Bij de jaarlijkse groepsreis van de Stedelijke Seniorenraad is er geen annulatieverzekering voorzien en wordt er aan de deelnemers ook niet aangeraden om op eigen kosten één aan te schaffen. Naar aanleiding van een recent geschil waarbij één van de ingeschrevenen wegens gezondheidsredenen dit jaar in maart niet kon deelnemen aan de geplande reis, en haar geld niet terugkrijgt bij gebrek aan een annulatieverzekering, had het Vlaams Belang het punt laten agenderen op de zitting van de jongste gemeenteraad. Gemeenteraad

Van 23 tot en met 29 maart 2017 vond de jaarlijkse reis plaats van de Blankenbergse Seniorenraad, dit keer een 'Riviercruise op de Donau'. Elk jaar opnieuw kan de meerdaagse groepsreis rekenen op een 135-tal deelnemers. Om de reis te promoten wordt er vanuit het stadsbestuur een schrijven gericht naar alle 55-plussers. In de folder wordt echter nergens melding gemaakt van een annulatieverzekering of aangemaand om op eigen kosten een annulatieverzekering te nemen.

Lees verder
Blankenberge: 06/05/2017 Tim Dierickx kandidaat op de CD&V-lijst Nadat CD&V begin vorige maand Sandy Buysschaert voorop stelde als lijstrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen wordt er binnen de partij volop werk gemaakt om een sterke lijst samen te stellen met gedreven kandidaten. De nieuwste aanwinst is Tim Dierickx. Tim Dierickx kandidaat op de CD&V-lijst

De oppositiepartij CD&V trekt in oktober 2018 naar de kiezer onder de naam CD&V2030. Terug mee het beleid bepalen en garant staan voor een langetermijnvisie is hun grote ambitie.

Lees verder
Blankenberge: 24/04/2017 Samenwerking tussen OCMW en scholen werkt wel Zowel de Open VLD- als de NVA-fractie nemen het niet dat de oppositiepartij CD&V de populistische toer opgaat en een 'brugfiguur' uit het OCMW wil plaatsen in de scholen. Samenwerking tussen OCMW en scholen werkt wel

De samenwerking tussen het OCMW en de scholen zoals die op vandaag bestaat werkt wel degelijk volgens de Open-VLD en N-VA-fractie. "Het voorstel op tafel gelegd door de CD&V dat stelt dat een OCMW-bediende zitdagen moet houden binnen de schoolmuren wordt daarom verworpen, dus niet zoals CD&V stelt omwille van financiële redenen", zeggen OCMW-voorzitter Ivan De Clerck en N-VA-fractievoorzitter Nadia Cloetens.

Lees verder
Blankenberge: 29/04/2017 Strenger reglement voor nachtwinkels Gemeenteraad Gebruik makend van de mogelijkheden van de gewijzigde wet van 1 april 2016 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, werd op de jongste gemeenteraad in Blankenberge een strenger gemeentelijk reglement inzake het uitbaten van nachtwinkels goedgekeurd.

Het strenger gemeentelijk reglement wijzigt de sluitingsuren en er wordt in de politieverordening een hoofdstuk 'Openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening' opgenomen.

Lees verder
Blankenberge: 19/04/2017 Geen waterpartij op het stationsplein In Blankenberge op de jongste gemeenteraad van dinsdag 18 april werd het voorstel van oppositiepartij CD&V om bij de heraanleg van het Leopold III-Plein een kleurrijke, dynamische waterpartij te voorzien, van tafel geveegd. Er komt wel een eyecatcher waar later over zal gecommuniceerd worden. Uit de gemeenteraad ...

Als alles volgens plan verloopt starten na de zomer de werken voor de heraanleg van het Leopold III-Plein, in de volksmond het stationsplein. CD&V is van mening dat het plein als toegangspoort moet dienen voor de vele bezoekers van onze badstad. De oppositiepartij hield een pleidooi om bij de heraanleg te kiezen voor een kleurrijke, dynamische waterpartij die ook 's avonds na het sluiten van de winkels voor sfeer moet zorgen.

Lees verder
Blankenberge: 22/04/2017 CD&V blijft pleiten voor brugfiguur in scholen In de OCMW-raad van 20 april diende CD&V het voorstel in om aan de scholen een OCMW-contactpersoon toe te wijzen die tevens zitdag zou houden binnen de school. Voor veel ouders zou dit een kans zijn om in een vertrouwde omgeving vlot in contact te komen met het OCMW. Beide vragen werden erchter niet weerhouden. CD&V blijft pleiten voor brugfiguur in scholen

OCMW-raadslid, Brigitte Monbaliu: "We merken dat heel wat gezinnen de weg naar het Sociaal Huis nog steeds niet vinden en dat heeft verschillende redenen. Ook onze scholen, die de kinderarmoede het snelst detecteren, stellen dit vast. Zij zien de signalen en krijgen allerhande vragen van de ouders. Zij zijn reeds jarenlang vragende partij om een brugfiguur aan te stellen die de kloof tussen OCMW en de school moet 'overbruggen'. Een brugfiguur richt zich binnen de school hoofdzakelijk op armoedebestrijding, kleuterparticipatie en tracht de kloof tussen ouders, school en relevante sociale partners te verkleinen. Omwille van onder andere financiële redenen vult het beleid die vraag niet in."

Lees verder
Blankenberge: 14/04/2017 Sandy Buysschaert boegbeeld voor de CD&V CD&V Blankenberge/Uitkerke heeft begin dit jaar op haar nieuwjaarsreceptie de campagne op gang getrokken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De oppositiepartij trekt in 2018 naar de kiezer als 'CD&V2030', een naam die symbool staat voor de langetermijnvisie waarvoor ze gaan ...

Zeer recent maakte de partij ook de naam van haar lijstrekker bekend, Sandy Buysschaert. De huidige fractievoorzitter krijgt de zware taak om de CD&V terug de bestuursmeerderheid binnen te loodsen. Wij hadden een uitgebreide babbel met wat volgens zijn partij de geknipte man is voor de job ...

Lees verder
Blankenberge: 14/04/2017 VLD-ballonnetjes-beleid nefast voor strandbars en horeca op de dijk In haar recentste nieuwsbrief schrijven de liberale zelfstandigen om de uitbating van het strand grondig door elkaar te schudden. Eten verkopen op het strand, standplaatsen toekennen via een openbare aanbesteding, enz ... Voormalig schepen voor concessies en strand, Jurgen Content: "Dit is een schoolvoorbeeld van hoe men bij de VLD aan politiek doet." Voormalig schepen voor concessies en strand Jurgen Content

sp.a Blankenberge: "Een ballonnetje oplaten, kijken hoe het aanslaat en potentiële stemmen tellen: heeft men meer voor of meer tegenstanders? Van een visie is geen sprake. Al snel verlaarden de VLD-schepenen in de pers dat het maar om een persoonlijke visie ging van één lid. Maar laat dit toch maar een waarschuwing zijn voor de stranduitbaters en voor de horeca op de dijk. Waar rook is, is vuur."

Lees verder
Sandy Buysschaert lijsttrekker voor CD&V Blankenberge: 04/04/2017 Sandy Buysschaert lijsttrekker voor CD&V Huidig fractievoorzitter Sandy Buysschaert werd vorige week tijdens de jongste bestuursvergadering van de CD&V Blankenberge/Uitkerke unaniem verkozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het nieuws is gisteren bekend gemaakt in café Sint-Amand in aanwezigheid van leden en sympathisanten.

"Na de voorbije 4,5 jaar twijfelt niemand binnen onze partij er nog aan dat Sandy Buysschaert de geknipte persoon is voor deze job", zegt voorzitter Arnold Van Eeghem. "Als lijstrekker krijgt hij vanuit de partij de volle steun maar ook de aartsmoeilijke taak om verder het vertrouwen van de Blankenbergenaars en Uitkerkenaars te herwinnen."

Lees verder
Blankenberge: 24/03/2017 Ambitieus investeringsplan voor de binnenstad CD&V Blankenberge-Uitkerke heeft een kernplan klaar om de binnenstad nieuw leven in te blazen. De partij die nu in de oppositie zit hoopt dit te kunnen verwezenlijken met een investeringsplan van 3 miljoen euro over de volgende legislatuur. CD&V lanceert investeringsplan voor de binnenstad

De voorbije maanden heeft CD&V gewerkt aan een eigen kernplan voor de binnenstad. "Na een grondige analyse van de huidige maatregelen, waarvan we vaststellen dat ze hun doel missen, en na een ruime bevraging bij handelaars, rollen we een eigen investeringsplan uit", zegt CD&V-fractievoorzitter Sandy Buysschaert.

Lees verder
Blankenberge: 02/04/2017 Waar blijven de volkstuintjes ... Zaterdag 1 april heeft CD&V Blankenberge/Uitkerke een ludieke actie gehouden waarbij er soep werd bedeeld ter hoogte vanwaar de volkstuintjes zich 'binnenkort' zullen situeren. Met deze actie wou de oppositiepartij nogmaals de aandacht vestigen op het dossier dat reeds jaren aansleept. Waar blijven de volkstuintjes ...

"De soep die we vandaag schenken hadden we heel graag willen bereiden met groenten uit de volkstuintjes", zegt CD&V gemeenteraadslid Norbert Wallaert. "Het dossier sleept reeds jaren aan en volgens de laatste berichten vanuit het stadsbestuur zien we dat de werken voor de aanleg ervan pas zullen starten in september 2017 ..."

Lees verder
Nieuwe oproep premiestelsels kernwinkelgebied creëert kansen Blankenberge: 03/03/2017 Nieuwe oproep premiestelsels kernwinkelgebied creëert kansen Met de bedoeling steden en gemeenten aan te zetten tot het nemen van financiële maatregelen om het kernwinkelgebied te versterken lanceerde het 'Agentschap Innoveren & Ondernemen' recent een nieuwe oproep 'premiestelsels voor kernwinkelgebied'. Oppositiepartij CD&V Blankenberge-Uitkerke pleit voor deelname.

"Deze nieuwe oproep biedt ongetwijfeld opportuniteiten en we hopen dan ook dat het stadsbestuur volop gebruik zal maken van de mogelijkheden die geboden worden", zegt CD&V-fractievoorzitter, Sandy Buysschaert.

Lees verder
Blankenberge: 25/02/2017 sp.a niet gewonnen voor project gemeenschapsdienst Personen die via het OCMW van een leefloon genieten krijgen voortaan de kans om enkele uren per week taken uit te voeren in dienst van de gemeenschap. De partij sp.a die dit geen goed idee vindt ziet liever investeringen in échte tewerkstelling.

"Gemeenschapsdienst betekent gewoonweg werken met goedkope werkkrachten, bovendien belet het dat deze mensen gaan zoeken naar werk of een opleiding zullen volgen", aldus Anneke Crevits. "Ons standpunt is dat al wie werkt een behoorlijk loon moet ontvangen en geen aalmoes van 1 euro per uur ... dit ruikt overigens naar uitbuiting."

Lees verder
Blankenberge: 17/02/2017 Enzo Farina krijgt zitje in de OCMW-raad Op de gemeenteraad van 14 februari stond het ontslag van Bo Bentein (Open-VLD) als OCMW-raadslid op de agenda. Ze wordt opgevolgd door haar partijgenoot Enzo Farina.

Bo Bentein volgt haar hart en gaat in Wenduine wonen waardoor ze niet langer kan zetelen in de Blankenbergse OCMW-raad. Haar zitje wordt ingevuld door Enzo Farina die volgens de verkiezingsuitslag van 2012 eerste opvolger is.

Georgette Brak zal voor Open-VLD de taak van OCMW-raad-fractievoorzitter overnemen van Bo Bentein.

CD&V: 'Mobiliteitsplan blijft dode letter' Blankenberge: 13/02/2017 CD&V: 'Mobiliteitsplan blijft dode letter' De herziening van het mobiliteitsplan in Blankenberge werd door het stadsbestuur voor het eerst op de agenda geplaatst op de gemeenteraad van 8 september 2015. De actualisering van het huidig mobiliteitsplan werd toegekend aan het studiebureau van de West-Vlaamse Intercommunale WVI. De opdracht werd geraamd op 96.800 euro, inclusief btw. 'Ondertussen zijn we bijna anderhalf jaar later en blijven we nog steeds op onze honger zitten', klikt het bij oppositiepartij CD&V.

"Ondanks verschillende verklaringen en aankondigingen in de pers blijven we nog steeds op onze honger zitten wat betreft de totale mobiliteitsvisie van het stadsbestuur", zegt Marc Dhondt, lid v/d Verkeerscommissie.

Lees verder